אישה במעופה / ענת הר-לב אור

אישה במעופה
אישה יפה
נוגעת בכאב
פותחת את הלב
מתחברת לרצונה
מקבלת מתנה
ומתמלאת בהודיה
על מה שיש ומה שהיה
אוזרת אומץ ותבונה
לקראתה המשתנה.

 
 

לתשלום בכרטיס אשראי
הערה: התשלום הוא דרך פיפאל, ניתן לשלם בכל כרטיס אשראי בין לאומי (גם למי שאין חשבון ב-PayPal)
______________________________________________________________________
ענת הר-לב אור  
טל: 04-9802288, הר חלוץ ,  E-mail:
anatharlevor@gmail.com