צינור
 
 
"אני צינור
דרכי עובר האור
דרכי עובר החום
אני צינור
אני צינור
כלי לתכלית הגבוהה
כלי להתגשמות ההוויה
אני צינור
מתנקה
נשארת ריקה
גם כשאני מכילה
גם כשאני מלאה
כי אני צינור
גם לבלתי נראה"
***
(השיר נכתב עבור קלף "צינור" במארז קלפי הנשים שיצרתי.
בחוברת המלווה את הקלפים יש גם שאלות לעבודה אישית המתאימות לשיר זה.)

לתשלום בכרטיס אשראי
הערה: התשלום הוא דרך פיפאל, ניתן לשלם בכל כרטיס אשראי בין לאומי (גם למי שאין חשבון ב-PayPal)
______________________________________________________________________
ענת הר-לב אור  
טל: 04-9802288, הר חלוץ ,  E-mail:
anatharlevor@gmail.com