ענת הר-לב אור  
טל: 04-9802288
הר חלוץ , ד.נ בקעת בית הכרם
מיקוד 2012100

E-mail:
anatharlevor@gmail.com

לתשלום בכרטיס אשראי
הערה: התשלום הוא דרך פיפאל, ניתן לשלם בכל כרטיס אשראי בין לאומי (גם למי שאין חשבון ב-PayPal)
______________________________________________________________________
ענת הר-לב אור  
טל: 04-9802288, הר חלוץ ,  E-mail:
anatharlevor@gmail.com