ענת הר-לב אור  
טל: 077-7980536
חרשים, ד.נ אשרת
מיקוד 2495400

E-mail:
anatharlevor@gmail.com

לתשלום בכרטיס אשראי
הערה: התשלום הוא דרך פיפאל, ניתן לשלם בכל כרטיס אשראי בין לאומי (גם למי שאין חשבון ב-PayPal)
______________________________________________________________________
ענת הר-לב אור  
טל: 077-7980536, חרשים ,  E-mail: anatharlevor@gmail.com