ראש חודש נשי
סדרת מפגשים - למידה וצמיחה לנשים
בהנחיית: ענת הר-לב אור
 
..."קיימת מסורת עתיקה בעם ישראל לפיה ראש חודש נחשב כיום חג מיוחד של נשים. הדברים מובאים כבר בתלמוד הארץ ישראלי (מסכת תכנית,פרק א') ואף נקבעו כהלכה בשולחן ערוך (אורח חיים סימן תיז) הכותב כי:"...הנשים נוהגות שלא לעשות בו מלאכה". ....מתי התחילו הנשים לחגוג את ראש חודש, ומאיזה טעם?.....
מדרש אחד מן המאה השביעית מנסה לומר כי הקב"ה נתן לנשים את ראשי החודשים כיום חג פרטי שלהן, כבר בהר סיני, משום שלא לקחו חלק בעשיית עגל הזהב.... "
                            (מתוך מאמרו של אוהד אזרחי, "האישה, הירח ויום השבת", בעיתון "חיים אחרים" מרץ 2003 )
 
 
ראש חודש הוא יום של חגיגה, של התכנסות, של לימוד והתבוננות. 
ראש חודש - הוא זמן לעבור תהליך משמעותי, מתמשך של צמיחה, התפתחות והעשרה עצמית של ידיעותיי, של כוחותיי - בין אם אני לבדי ובין אם אני מוקפת בחברותיי במעגל נשים ...
ראש חודש זו הזדמנות לעצור, ולהבדיל יום זה מכל יום רגיל אחר, לתת את תשומת הלב לחודש שחלף, ולהתכונן לחודש שיבוא, ולהתחדש ביחד איתו.
הקורס  "ראש חודש נשי" מציע לנשים הזדמנות להעשיר את עצמן בידע , לצד חוויות והתנסות חוויתית.
 
 
הנך מוזמנת לסדרת מפגשים שנתית אחת לחודש,
שיעסקו בנשים ונשיות ומודעות אישית בהקשר ראש חודש עברי.
 
 
לפרטים נוספים ולהרשמה נא לפנות: לענת     anatharlevor@gmail.com
 
 

לתשלום בכרטיס אשראי
הערה: התשלום הוא דרך פיפאל, ניתן לשלם בכל כרטיס אשראי בין לאומי (גם למי שאין חשבון ב-PayPal)
______________________________________________________________________
ענת הר-לב אור  
טל: 04-9802288, הר חלוץ ,  E-mail:
anatharlevor@gmail.com