חודש סיוון
 
 
ראש חודש סיוון -חיבור לאחדות עם האחר

חודש סיוון הוא החודש השלישי למניין החודשים במקרא,ותשיעי למניין שאנו מונים מתשרי.
בתחילתו של כל חודש עברי, מתקיים במודעות שעור העוסק בכוחות הרוחניים הפועלים באותו החודש.חודש סיוון, מחבר אותנו לכוח של אחדות והרמוניה עם האחר. הכרה ושימוש בכוח זה בחיי היום יום תקרב אותנו לאפשרות של חיי נצח.

המאפיין העיקרי של חודש סיוון הינו, גילוי אור נעלה, או גילוי עומק הנפש, אשר כלפיו אין כל סתירה בין תחתון ועליון שכן הוא אינו מוגדר כלל במימדי מקום או מיקום. דבר המאפשר תהליך עבודה נפשית מאוחד ומאוזן שאינו 'סובל' מסתירות או ניגודים בין תנועות נפשיות שונות.

סגולתו של החודש,היא לאחד ולאזן בין אותם שתי התנועות והתהליכים ההפכיים בנפש האדם - תהליך קבלת השפע מלמעלה בחודש ניסן, ותהליך העבודה העצמאית בחודש אייר. שכן לאחר קבלת כל ההשפעות העליונות וספיגתם הפנימית על ידי העבודה העצמית, מגיע האדם לאיזון פנימי המביא אותו לשלב חדש ונעלה יותר בחייו, בשלב זה מגיע אדם לרמות כה גבוהות של התאחדות נפשו עם האור האלוקי עד שאין הוא מבדיל יותר בין שתי התהליכים של קבלה והשפעה, ואין הם מהווים סתירה זה לזה.

השם סיוון, כמו שאר שמות החודשים בלוח השנה העברי הובא מהשפה האכדית, ועלה יחד עם עולי בבל בתקופת שיבת ציון ותחילת ימי בית שני.

פירוש השם סיוון: מרבית החוקרים נוטים לשער כי מקור השם, "סיוונו", פירושו "עת להט השמש". בלוח גזר נקרא החודש "קציר כל". כי בחודש זה מגיע הקציר לשיאו.

מזלו של החודש - תאומים:
-תאומים רומזים למשה ואהרון אשר על ידם נתנה התורה. משה ואהרן מסמלים שניהם גישות ותנועות שונות הפכיות לחלוטין: משה הוא המנהיג המשמש כצינור להעברת המסרים העליונים, הוא אינו מתעסק כלל עם העם כעם, כל תפקידו של העם בעיני משה הוא אך ורק לקבל ולקלוט. אהרן לעומת זאת מסמל את ההפך הגמור. אהרן מתואר כאיש שרב עסקו היה עם העם, בהיותו משכין שלום בין הבריות, ומשתדל להביא את העם לרמות גבוהות יותר. חודש סיוון שהוא החודש השלישי המאחד בין הפכים, מתייחס אל משה ואהרן כתאומים זהים, שכן לאחר האיזון הנכון בין שתי התנועות מתגלה האמת הפנימית-המאחדת.
-תאומים רומזים לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה אשר נתנו כאחד.

-תאומים רומזים לשני לוחות הברית.החודש בו ניתנה התורה לעם ישראל.

מה קרה בחודש סיוון?
-א' סיוון בתמ"ח- באו בני ישראל למדבר סיני על מנת לקבל את התורה.
-ו' סיוון בתמ"ח- חג מתן תורה - ביום זה קבלו בני ישראל את התורה בהר סיני מפיו של הקב"ה.
-ו' סיוון- יום לידתו ופטירתו של דוד המלך. זו אחת הסיבות לקריאתה של מגילת רות בחג השבועות, המגילה המספרת על שושלת דוד המלך.

אדם שנולד בחודש סיוון על פי הנומרולוגיה, הוא אדם נבון ובעל מידות טובות רבות. רגיש בנפשו ויודע להתבטא, מוחל על עלבונותיו, אנשים לא ידברו עליו רעה, מעט יכעס ומיד יתגבר על יצריו, למרות שקיימת נטייה לריב - מה שיקרה רק בתנאי לחץ, הוא יציית לבני האדם. אוהב נשים, הרבה פעמים ישתוק אבל כאשר יהיה נתון בלחץ ידבר והרבה. יכול להיות מצב שהכספים בחייו יבואו מבת זוגתו.הצבעים הצבעוניים טובים לו.

חודש סיוון
הכוחות הרוחניים הפועלים בחודש סיוון וכיצד להיעזר בהם להתפתחות רוחנית
מבוסס על הרצאה מאת אסף משה בילר/ חלק מסדרת חודשי השנה בעבודה הרוחנית
המלה חודש משמעותה התחדשות!בכל חודש יש הארה והשפעה רוחנית המושפעת מלמעלה והיא המיוחדת לו. קדושת הזמן הזו משמשת ככלי להתפתחות רוחנית. כל חודש מהוה "פוטנציאל" להתחדשות של האדם בתחומים מיוחדים בחייו, להיבנות ולהתקדם בהם. חכמת הקבלה מלמדת אותנו שציר התיקון של האדם הוא הזמן שהאדם נע בתוכו. הזמן פועל על פי תכונה מעגלית. שנה מלשון שניות, תקופה מלשון מקיף, חג מלשון לחוג, חודש מלשון התחדשות. האדם נע בתוך הזמן, והזמן היחיד שקיים הוא עכשיו - רגע ההווה. לכן נקרא הקב"ה- הויה ברוך הוא.
נאמר כי"חכם הוא הרואה את הנולד" (פרקי אבות). כלומר, אדם חכם יכול לראות כיצד נבראת המציאות בכל רגע ורגע. כפי שנאמר: "מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית".נשאל את עצמנו האם אנו מתחדשים כל רגע מחדש?
יש עת רצון להתחדשות, זמן שהוא מסוגל לכך יותר. כדי ליצור את השינוי עלינו להתחבר לשורש הרוחני. שינוי בשורש ישפיע על כל הענף. לכן אנו עוסקים בלימוד זה, על מנת ל'תפוס' את החודש כבר מראשו ולשנות את כל הזקוק לשינוי כבר בשורש. בקבלה זה נקרא למתק את הדינים בשורשם. מאוד חשוב באיזה 'ראש', האדם נמצא בראש כל חודש.
לומדים ללכת
כתוב בספר יצירה: "המליך אות ז' בהילוך וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם תאומים בעולם וסיוון בשנה ורגל שמאל בנפש זכר ונקבה". השורש הרוחני אליו אנו מתחברים בחודש סיוון הוא חוש ההילוך בנפש האדם.
סיוון הוא חודש של רחמים, זמן של גדילה ושיאה של הארה שהחלה בפסח. מאז אנחנו סופרים 49 יום של ספירת העומר, כשכל יום הוא בבחינת הארה חדשה נוספת. בחודש ניסן התקבלה ההארה הראשונה מלמעלה למטה, וקיבלנו את רגל ימין בנפש. העבודה התחילה ברגל ימין.
בחודש סיוון אנו מקבלים את רגל שמאל בנפש ויש לנו כלי להתחיל לצעוד באופן עצמאי. היציאה ממצרים מסמלת את תחילת העבודה, אולם העבודה נשלמת כאשר אדם מתחיל ללכת לבד.
נאמר לאברהם אבינו: "לך לך מארצך" (בראשית י"ב א'). הליכה זו מצביעה על היכולת של האדם להשתנות. 'לך לך' מהרגע הזה לרגע הבא. חודש סיוון הוא זמן ללכת ולגדול לקראת עצמאות רוחנית.
סיפור
כשאדם מתחיל עבודה רוחנית הוא משול לילד קטן שאבא תומך בו ועוזר לו ללכת, אולם כדי שהילד ילמד ללכת לבד ולקבל עצמאות, עוזב אותו האב ומאפשר לו ללכת לבד. והרי זו ההזדמנות לגדול.
לילה אחד אדם חלם חלום, הוא חלם שהוא הולך לאורך החוף, ועל פני השמיים חלפו במהירות סצנות מחייו. בכל סצנה הוא שם לב לשני זוגות עקבות רגליים בחוף, זוג אחד שייך לו והשני של הבורא.
עם חלוף הסצנה האחרונה הוא הסתכל אחורה לעקבות שבחול. הוא שם לב שפעמים רבות לאורך דרך חייו היו רק זוג עקבות אחד, כמו כן הוא שם לב שזה קרה בתקופות הקשות ביותר בחייו. דבר זה הטרידו והוא פנה לבורא בנוגע לכך: "אמרת שביום שאלך אחר חוקיך, אתה תלך עימדי לאורך כל הדרך, והנה שמתי לב שבתקופות הקשות ביותר בחיי יש רק זוג עקבות אחד. אינני מבין מדוע כאשר הצטרכתי אותך יותר מכל עזבתני…"
ענה לו הבורא: "בני היקר, אני אוהב אותך ולעולם לא אעזבך. באותן תקופות בהן כה רב היה סבלך, כשאתה רואה זוג אחד של עקבות לא היו אלה עקבותייך, היו אלה עקבותיי שלי כשנשאתי אותך על כתפיי".
מקור השפעה ותענוג
העולם נברא כדי להיטיב לנבראיו, אולם כדי שאדם יקבל את התענוג במלואו, ללא תחושת בושה עליו להתייגע עבור הדבר. זה דומה לעשיר שקרא לאדם מן השוק, האכילו והשקהו והעניק לו כסף וזהב, ובכל יום הוסיף לו עוד ועוד משפע וכל טוב. לבסוף שאלו העשיר: אמור לי האם נתמלאו כבר כל משאלותייך?
ענה האיש: עדיין לא נתמלא כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי אילו כל הרכוש והטוב הזה היה לי על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אלייך.
דבר זה הוא טבעי, שמצד אחד טועם תענוג גדול ומצד שני קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו. כאשר אדם מתייגע וטורח, הוא מוכן לקבל את השפע, והעונג הוא שלם. כדי להכין את הכלי לקבלת השפע, אדם צריך להפוך לצינור של השפעה.
הכנת הכלי לאור
בחודש סיוון חוגגים את מתן תורה, זמן בו עמדו ישראל יחד על הר סיני וכולם ראו את הקולות. ונאמר"ויחן שם ישראל, נגד ההר" (שמות י"ט ב'). 'ויחן' בלשון יחיד. על כך אומר רש"י, "כאיש אחד בלב אחד". כלומר מגלה לנו רש"י את התנאי לקבלת ההארה - אהבת ישראל.
על מנת להתחבר להארה האלוקית שירדה לעולם במתן תורה, בצורה של הנהגה, הליכה (מכאן המושג 'הלכות'), נדרשת הכנה של כלי. ההכנה הכי טובה היא להיות בהשפעה ונתינה. על כך אמר רבי עקיבא"ואהבתך לרעך כמוך, זהו כלל גדול בתורה".הכלל כולל בתוכו את כל הפרטים האחרים. להתחבר ללב, לאהבת ישראל, כשהלב זוהי ספירת המלכות על פי הקבלה, וזהו הכלי לקבלת השפע האלוקי.
כשהכלים מתמלאים באור זה מביא שמחה. שמחה זה אותיות משיח. משיח זה גילוי של אור היחידה בעולם. האור האלוקי הזה הוא חירות, אותו כוח רוחני שמאפשר לנו ללכת בעולם הזה עם הראש בשמים - "ובני ישראל הלכו ביבשה, בתוך הים" (שמות י"ד כ"ט).
מזל תאומים
חודש סיוון קשור במזל תאומים שהוא חיבור של אור וחושך. ישראל בגימטרייה זה אור וחושך. תאומים הם שניים זהים, דומים, ועדיין זה כנגד זה, וזה רמז למציאות שחווה האדם, שמתקיימים בתוכו שני דברים שונים, אור וחושך, ובחודש סיוון ניתנה ההזדמנות לעשות עבודה רוחנית - לראות את האור והחושך כאחד, כאור.
האור זה רגל ימין שניתנה בניסן, החושך זה רגל שמאל שניתנה בסיוון, ובהליכה הרוחנית האדם צריך לראות את הכול כאור. לשם כך צריך האדם חכמה, וזה הזמן הטוב להתחבר לחכמת התורה.
הצעות למחשבות והתבוננות דרך שמות חג השבועות:
  1. חג שבועות- מה משמעות שבעת השבועות שעברו מיציאת מצריים להיום עבורי? האם קרו לי דברים כלשהם בשבועות אלו? מה אפיין אותם? האם ספירת העומר מסמלת עבורי דבר כלשהוא אחר?
  2. חג הביכורים- האם יש לי פרי ביכורים בשלב זה בחיי? האם דבר כלשהו הבשיל בתוכי? (גם אם הוא היה בעבר והוא חוזר על עצמו כל שנה זה טוב, כך גם המחזוריות בטבע, אך כל שנה הפירות חדשים)
  3. חג מתן תורה- מהי "התורה" אשר אני יכולה לצקת לחיי? מהם "המצוות" המתאימות לי בחיי כיום, שבונות אותי ותומכות בי? כלומר, אלו דברים אני יודעת שלא כדאי לי לעשות כי הם מחלישים אותי או מעייפים או גוזלים ממני אנרגיה,ומהם הדברים שמחזקים אותי, נותנים לי חשק וכוח ושומרים עליי כפי שאני במיטבי כלפי עצמי וכלפי אחרים והסביבה. לעיתים אלו ממש חוקי עשה ואל תעשה שכדאי לנסח אותם כך עבור עצמי ולנסות לפעול לפיהם בכוונה תחילה כדוגמא: אני זקוקה היות בשקט עם עצמי כך וכך...,אני צריכה זמן בטבע,עדיף לי להימנע מאוכל מסוים, וכו'
 

לתשלום בכרטיס אשראי
הערה: התשלום הוא דרך פיפאל, ניתן לשלם בכל כרטיס אשראי בין לאומי (גם למי שאין חשבון ב-PayPal)
______________________________________________________________________
ענת הר-לב אור  
טל: 04-9802288, הר חלוץ ,  E-mail:
anatharlevor@gmail.com