אוהב ימים
 
 
המלצה לספר-
"אוהב ימים" – על עין טובה, לימוד זכות ואהבה / צבי איל
(הוצאת "ידיעות ספרים")
חודש תמוז חיבר אותי לדבריו של דויד המלך בתהילים: "מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו." (ההקשר לחיבור זה נמצא במאמר הקודם על חודש תמוז בתחילת אגרת זו)
וכשהתחברתי למשפט ידוע זה נזכרתי בספר שהמליצו לי עליו לא מזמן "אוהב ימים" ומיד השאלתי אותו מהממליצה...
טרם קראתי את כל הספר, רק עיינתי בו וקראתי חלק ממנו, אך כבר הרגשתי את החיבור לסיפורים, לצורת הכתיבה הנעימה והפשוטה, לאמת ולכנות המלווה את התוכן והכתיבה.
ומכריכת גב הספר:
"אוהב ימים הוא מי שאוהב את הימים העוברים עליו, ואיננו מצפה לימים אחרים שיבואו, מי שמוצא במה שהוא נתון בו את השמחה ואת הסיפוק....סוד אהבת הימים הוא סוד העין הטובה, ההבטה החיובית בכל אדם, הלשון המפרגנת והמספרת בשבח הסובבים...."
..."הספר הזה נועד לכל מי שיש כוח במותניו לנסות פעם אחר פעם גם אם נכשל ונפל. הוא נועד למי שיש לו "רעל בעיניים" ואשר חותר בלי הרף אל הטוב שהוא יודע שמובטח לו."
הספר עוסק בתקשורת האנושית, ברכילות, בהתעסקות באחרים, בביקורת ושיפוט, ובאמונה....
והנה הסיפור הראשון המופיע בפתיחת הספר-
"מעשה ברוכל אחד, שהיה מחזר בעיירות סמוכות לציפורי, והיה מכריז ואומר: "מי רוצה לקנות סם חיים?" התאספו ונדחקו סביבו רבים.
באותה שעה היה יושב רבי ינאי בביתו ולומד. שמע את קריאת הרוכל, קרא לו: "בוא, עלה לכאן ומכור לי".
אמר לו הרוכל: "לא אתה צריך לסם זה ולא שכמותך". הפציר רבי ינאי במוכר, עד שהוציא הרוכל ספר תהילים והראה לו את הפסוק "מי האיש החפץ חיים,אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב".
אמר רבי ינאי: "כל ימי הייתי קורא את הפסוק הזה ולא ידעתי את כוונתו, עד שבא רוכל זה והודיעה". (מדרש שמות רבה פרשה טז ב)
 
קריאה מהנה....

לתשלום בכרטיס אשראי
הערה: התשלום הוא דרך פיפאל, ניתן לשלם בכל כרטיס אשראי בין לאומי (גם למי שאין חשבון ב-PayPal)
______________________________________________________________________
ענת הר-לב אור  
טל: 04-9802288, הר חלוץ ,  E-mail:
anatharlevor@gmail.com